Skip to main content

Keep it going

Сдобих се по стандартния пиратски начин (йо-хо-хо и бутилка ром!) с новия пресен топъл албум на Mad Caddies… изненада ме много приятно и си го въртя по цял ден 🙂

Точно в този момент свирят в Италия, но аз ще трябва да се задоволя с това да си ги слушам на компа 🙁 винаги като се затопли времето всички по-интересни концерти и събития се изместват по разни морски курорти, а нас в големите градове кучета ни яли…

Currency conversion in Excel

I have an Excel workbook which calculates money amounts in multiple currencies, and I thought that it would be very nice to make it automatically get the newest exchange rates over the Internet.

I have always been using Google as my favorite currency conversion tool. You can try that yourself – for example, if you insert „100 GBP in USD“, it will show you the value of $100 in pounds sterling.

And so I was happy to learn that the XMLHTTP ActiveX control, which is very popular among web developers, can be accessed from Excel’s VBA macros too. That control is basically used to retrieve data from a HTTP server.

So it actually proved very simple to code an Excel macro that would connect to Google, get currency exchange rate data, parse it and put it in a cell.

Here’s the function that does the actual job:

Function GetCurrencyRate(Currency_1 As String, Currency_2 As String)
  Dim XMLhttp: Set XMLhttp = CreateObject("microsoft.xmlhttp")
  url$ = "http://www.google.com/search?q=1+" + Currency_1 + "+in+" + Currency_2

  XMLhttp.Open "GET", url$, False
  XMLhttp.send ""

  Result$ = XMLhttp.responsetext

  CBegin% = InStr(Result$, "<font size=+1><b>") + 17
  Result$ = Mid$(Result$, CBegin%)

  CBegin% = InStr(Result$, " = ") + 3
  Result$ = Mid$(Result$, CBegin%)

  GetCurrencyRate = Val(Result$)
End Function

As long as Google keeps the same page design, this function will work perfectly. Now any macro can call the currency exchange rate retrieval function and use the results. Here is the solution I chose for my case – an Auto_Open macro, which would automatically fire up when the workbook is opened, get the US Dollar / Euro exchange rate and put it in the F9 cell on Sheet 1:

Sub Auto_Open()
  R = GetCurrencyRate("USD", "EUR")
  Sheets("Sheet1").Range("F9").Formula = Str$(R)
End Sub

Биг Брадър ви гледа! И ша ви изплющи!

Днес прочетох, че са създали SIM карта с вграден GPS предавател и антена.

Досега винаги ме е успокоявало това, че GPS устройствата са големички и няма как някой да ти ги мушне някъде, без да разбереш… но тази новина преобърна моя спокоен и щастлив свят нагоре с краката. Напра’о шъ параноясам, ви казвам! 😀

Производителите твърдят, че новата технология ще позволи на GSM операторите да спазят новите закони, които скоро ще бъдат приети в ЕС и ще изискват спешните обаждания да могат да бъдат проследявани с висока степен на точност.

В момента GSM телефоните могат да бъдат проследявани с точност от 50 метра до няколко километра в зависимост от мрежата – само когато са включени, разбира се. Ако обаче във всички нови SIM карти бъде вградена GPS джаджа, „Те“ ще могат да научат точно къде се намира всеки от нас в даден момент. Уха! 😛

Марш за трева

На 5 май България ще се включи за трети пореден път в Международния ден на марихуаната. Събитието е повече известно като Million Marijuana March или Global Marijuana March (http://www.globalmarijuanamarch.org/). В света той се провежда за девети път и е част от петото поредно шествие на Движение „Промена“ под надслов „Марш за трева“.

София ще бъде един от 215-те града включили си в световния протест срещу несправедливото законодателно преследване на потребителите на марихуана.

Сборът ще бъде на 5 Май 2007 (Събота) от 15:30 часа в София на „Пилоните“ на НДК.

Очакваме всички, които подкрепят борбата срещу несправедливото преследване на пълнолетните потребители на марихуана. Моля не носете трева и алкохол. Нека покажем, че не сме престъпници и желаем да живеем в свободно общество.

За повече информация моля следете нашия форум: http://promena.org/forum/viewforum.php?f=28

Движение Промена съществува, за да способства за изграждането на ефективна, справедлива и хуманна политика за регулация и контрол върху дрогите на национално и международно ниво.

За постигане на целите си Движение Промена се стреми да осигурява информиран, разумен и независим глас в обществения и медийния дебат във България относно наркополитиката, като по този начин да съдейства за създаването на алтернативна и научнообоснована политика от парламентарните и правителствените агенции занимаващи се с тези проблеми.

Движение Промена се обявява против досега провежданата политика и настоява за въвеждане в българското законодателство на съвременните европейски практики и тенденции по отношение на дрогите.

Партито след шествието ще бъде до Панчарево във вилната зона на кв. Герман. Виж картата долу или отвори подробна карта тук: http://bgmaps.com/services/maps/redir.asp?redir=2&key=a54f5dbaf3c968cfb5790c83e0855ea5

За повече детайли – вижте http://promena.org/forum/viewforum.php?f=28

Партито ще съчетае различни стилове raggae & dub, dnb, goa, trance…
Вход: доброволен в помощ на семейството на Георги Василев (осъден на 6 години затвор за притежание на марихуана).

Ваши съмишленици: Движение Промена (www.promena.org)

ппс. Изпратете това съобщение на 10 приятели и непознат ще ви напуши. Ако го изпратите на повече от 10 човека, ще намерите бучка хеш :)))