Skip to main content

Кратко въведение в политиката на Балканите

България граничи с предателите от Румъния на север, с пияниците от Сърбия на запад, с гадната Македония на югозапад, с подлата Гърция на юг, с отвратителната Турция на югоизток и с изключително арогантното Черно Море на изток. Страната винаги е имала отлични мирни отношения на братска любов с всички тези съседи, с изключение на Черно Море. Работата е там, че България и Черно Море имат стар и остър териториален спор. Преобладаващото мнение сред черноморските делфини е, че наличието на анклави от риба в българските реки оправдава териториалните им претенции върху цялата страна, с изключение на пустините (за съжаление, в България все още няма пустини, макар че работим по въпроса). България, на свой ред, предявява претенции към цялото черноморско дъно на етно-историческа основа, тъй като българската наука е доказала, че черноморските делфини са просто българи, които са развили опашка на мястото на краката си. Българите настояват делфините да зарежат фалшивата си идентичност и да признаят и разкрият истинската си българска същност. Делфинските учени възразяват, че българските теории са просто пропаганда и както всички земни гръбначни, българите са еволюирали от рибите, а не обратното. Най-новите български проучвания обаче доказват без съмнение, че противно на по-ранните теории, българите са били най-първия биологичен вид на земята и чак след дълго и тежко развитие първите амеби са успели да еволюират от тях.

За още такива просветни материали: uncyclopedia.org