Skip to main content

Как да взривим Слънцето

Намерих нещо, което бях постнал преди години в един мой пра-пра-блог. Рeших да го постна пак, просто защото иначе има риск да изчезне от онлайн пространството, а това би било жалко.

Не познавам автора, но текстът е писан преди десетина години – сигурно сега въпросният пич вече е доста по-навътре във физиката и ме е страх да си помисля какви идеи му се въртят из главата 😉

Blow-The-Sun (забавления с рентгенови лъчи)
By: SPiTE Master aka Zyl Genij

От малък се интересувам от физика, особено от физика на високите енергии. Та откак се занимавам с компютри, винаги са ми били проблем отблясъците върху монитора.

Знаете колко е гадно да се събудиш в 13:00 след една продължителна и изтощителна нощ (имам предвид след debug сесия на поредния троянски кон :)) и с ужас да констатираш как тъпото слънце прониква някак си през щорите и прави петно право върху монитора! Направо ти иде да хванеш нещо по-тежко и да го замериш…

Да, ама смотаната звезда е на 1.5E+12 метра, има радиус само 7E+8 метра и хич няма да се трогне от някакъв си камък. Още повече земята има гадното свойство да привлича предметите и за да може камъка да се откъсне от гравитационното й поле и да стигне Слънцето, трябва бая голяма начална скорост. Още повече има центробежни сили поради орбиталното движение на земята и сили на триене в атмосферата… Трябва да има и друг начин…

Ами да, ще изпратим една термоядрена бомба от няколкостотин хиляди тона и направо ще го издухаме това Слънце! Да, ама не! Едно таквоз устройство ще нанесе само повърхностни повреди, без да засегне вътрешността на звездата и ще стане като във филма „Соларна криза“. Трябва ни нещо, което да мине през фотосферата, да издържи на температура от няколко милиона градуса, без да стане на плазма, и да удари направо ядрото, да нагрее околните слоеве и да предизвика верижна реакция, така че за няколко секунди Слънцето да „изгори“ термоядреното си гориво дето има да свети още няколко милиарда години с него. И после ще настане дългоочаквания мрак и вече НЯМА ДА ИМА ОТБЛЯСЪЦИ!!! И какво друго би устояло на това, освен светлината, която по принцип издържа на всичко. Значи ни трябва лазер! Ама много, много високоенергиен лазер. Ясно е, че с училищния He-Ne (чете се „хелий-неонов“) лазер, дето има мощност от 2.5 mW работата няма да стане. Ще ни трябва нещо по-мощно. Но как да стане?

Я сега малко теория на тема „квантови източници на светлина“. Всеки, който е завършил легално основното си образование, знае, че веществата са изградени от атоми, а те самите се състоят от протони, неутрони и електрони. Протоните заедно с неутроните формират една извънредно малка структура, наречена ядро, а електроните обикалят около ядрото, като формират облаци (ако някой ви твърди, че електроните обикалят по окръжности около ядрото, не му вярвайте – те дори и не обикалят, а се движат по много особен начин, който няма нищо общо с движението по някаква траектория, всичко е вероятностен процес, квантова физика).

Грубо може да се приеме, че обикалят по кръгови или елиптични орбити също както планетите обикалят около Слънцето (затова и му викат ПЛАНЕТАРЕН МОДЕЛ НА АТОМА). Тогава центробежната сила се мъчи да изхвърли електрона извън атома, но електричното привличане между него и ядрото уравновесява нещата и електрона си обикаля весело около ядрото и с още няколко себеподобни образува обвивката. Електронът от своя страна е заредена частица и като се движи с ускорение (нали обикаля по окръжност и има центростремително ускорение) би трябвало да излъчва електромагнитни вълни и да губи по малко от енергията си, като рано или късно падне върху ядрото.

Е да, но атомът е една извънредно устойчива система. Как става това? Ами питайте чичо ви Бор дето е измислил теорията за атома и той ще ви каже: има такива орбити на електрона, при които той не излъчва! Иди обясни как, ама е така! Електронът не може да се намира къде да е в атома, а само на строго определени места (нали сте учили по химия в 10 клас за слоест строеж на атома и квантови числа), които се определят от едни числа, дето им викат квантови числа. Най-важно е главното квантово число. То се бележи с ‘n’ и енергията на електрона на някаква орбита е функция на n. Ако имаме две орбити с квантови числа n1 и n2, електронът има енергия, съответно, E(n1) и E(n2). Много е важно, че енергията в атомите не може да бъде произволна, а само функция на n, като n е ЦЯЛО ПОЛОЖИТЕЛНО ЧИСЛО.

Тогава и енергията има отделни стойности, казваме, че тя се квантува. За да премине електрона от орбита с квантово число n1 към орбита с n2, той трябва да получи допълнително енергия E=E(n2)-E(n1), като E може да е положително или отрицателно. Важно е, че тази енергия трябва да се получи НАВЕДНЪЖ, не на порции, т.е. на кванти. Такива енергийни кванти са фотоните, носителите на електромагнитното взаимодействие. А светлината е поток от фотони. Тогава енергията на фотона е толкова по-голяма, колкото по-голяма е разликата E(n2)-E(n1). Много е важно да се осъзнае, че по принцип E(n) е ОТРИЦАТЕЛНА величина (иначе електроните биха се разбягали и нямаше да има атоми), и колкото n е по-малко, толкова по-отрицателна е енергията.

За да имаме излъчване на фотони, трябва E<0, или n2>n1, т.е. преминаване от по-външна към по-вътрешна орбита. Но ние не можем просто да „набием“ електроните в по-вътрешни орбити, тъй като имаме принцип на Паули дето забранява такива произволия. Остава само да „издърпаме“ няк’ъв електрон и после да го „пуснем“ да се върне. Ако издърпаме по един електрон във всички атоми на един кристал и те се върнат обратно по едно и също време, те ще излъчат едновременно фотони и ще се получи лазерен лъч. Нещата всъщност са много по-сложни, но това тук дава все пак някаква представа. Проблемът е само, че с увеличаването на n енергетичните нива се сближават, т.е. разликата E(n+1)-E(n) намалява и клони към 0. Това пък означава, че електроните от по-външните слоеве не могат да генерират високоенергетични фотони.

Обикновените лазери дават най-много ултравиолетова светлина, а повечето промишлени високоенергийни лазери дори работят в инфрачервената област. Тия лазери се напомпват с енергия (нали първо трябва да издърпаме електроните) от фотосветкавици или електрически разряди (може да разглобите малкия лазер в кабинета по физика и да видите какво точно има вътре. А ние ще взривяваме Слънцето! Необходим ни е източник на висококонцентрирана енергия.
Можем да използваме анихилацията на материя-антиматерия. Това винаги води до получаването на двойка гама кванти (фотони с МНОГО ВИСОКА енергия). Всеки от тях може да попадне в атом от някакъв метал и да проникне до долни електронни слоеве и там да се погълне от някой електрон. Последният веднага отскача няколко слоя по-нагоре, остава там за малко и се връща на мястото си, като излъчва гама квант със същата енергия. Така от атом на атом гама квантите пътуват, като активират различни атоми. Ако ръгнем две огледала или използваме свръхизлъчване, се получава така, че в един момент всички атоми излъчват едновременно в една и съща посока. Получава се гама лазер!

Само че… още не е развита технология за получаване на индустриални количества антиматерия и за съхраняването й (1 грам материя + 1 грам антиматерия -> една атомна бомба от тип Хирошима 🙂 Така че се връщаме на старата идея за термоядрения синтез. И така, как се конструира рентгенов лазер с подръчни материали?

Първо какво ни е необходимо: няколко тона LiD (литиев деутерид), няколко килограма Pu (плутоний) или U-235 (уран-235) и няколко стотин/хиляди тона Zn (е това е цинк). Проверете в мазето дали има още останали материали от детството, когато сте се занимавали с пиротехника 🙂 Ако нямате, поръчайте си в Русия (Mother Russia…), там гарантирано има! И сега започва веселбата. Първо се отливат цинкови пръти с диаметър два до три метра и дължина около сто метра. Необходими са десетина такива пръти. После пресоваме литиевия деутерид във формата на цилиндър (прът), като в центъра поставяме ядрен активатор (две парчета Pu или U-235, малко TNT и електроника за управление). Нареждаме цинковите пръти около деутерида (виж схемата по-долу). Лазерът е готов! Остава само да го изведем на околослънчева (не околоземна) орбита, да намалим скоростта му, при което той ще мине на ниска елиптична орбита и в момента, когато минава най-близо до Слънцето, да подадем сигнал на активатора. Какво става?

Сигналът пътува до лазера около 9 минути (все пак светлината се разпространява с крайна скорост, колкото и да е глупаво като идея…) и електрониката в активатора сработва. Взривява се TNT-то (TNT == тротил) и двете парчета Pu се събират в едно при повишена плътност, като се достига критично условие за настъпване на ядрен взрив. Тогава температурата се качва до ниво, при което възниква термоядрен синтез и LiD избухва много яко (всъщност LiD под въздействие на неутроните става на деутерий и тритий, които се сливат).

Възникналото лъчение изпарява цинковите пръти, при което те стават на плазма (голи ядра и свободни електрони). Получава се тънкостенен плазмен цилиндър, който започва да се разширява. Обаче голите ядра не могат да съществуват дълго и си хващат по няколко електрона. За всеки електрон имаме E=E(∞)-E(n)=0-E(n) или това е максималната възможна енергия. Така се създават условия за възникване на лазерно лъчение в областта на рентгеновите лъчи (едно доста „твърдо“ лъчение), способно да проникне в дълбините на Слънцето и да предизвика редица интересни ефекти. Проблемът е, че излъчването става в двете посоки, т.е. полезната енергия е 50% от общата. Трябва много да се внимава да не би вторият лъч да е по посока на Земята, че става лошо 🙂

Като се науча да правя графики с POV-Ray, ще ви изпратя и нагледни материали. Между другото, внимавайте с ефектите от използването на лазера. Взривяването на Слънцето може да има твърде неприятен ефект, като например унищожаване на половината Слънчева система: изпаряване на Меркурий, Венера, Земята, Марс, смущаване на орбитите на Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Обаче НЯМА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ОТБЛЯСЪЦИ (ако изключим големия отблясък по време на взрива :))). Дали в ада/рая имат компютри?

Приложение:

    o o o    oooooooooooooooooooooooooooooo  o - Zn пръти     
   o    o   oooooooooooooooooooooooooooooo  * - LiD прът     
  o  *  o   ******************************             
   o    o   oooooooooooooooooooooooooooooo             
    o o o    oooooooooooooooooooooooooooooo             

    отпред         отстрани                   
                                     
   -----+-----+-------------+-----+-----     ------------------   
  | TNT | U | -->   <-- | U | TNT |   <-- | -------------- | --> 
  | * | 235 |  БУУМ   | 235 | * |     - - - - - - - - -    
   - |- +- - -+- - - - - - -+- - -+- |-     посоки на излъчване   
    |     - - - - - - - -    |                  
    +- - - - -| електроника |- - - -+                  
         - - - - - - - -                      
         ядрен активатор                      
                                      
 ВНИМАНИЕ: устройството стреля САМО ВЕДНЪЖ, като при това се саморазрушава 
      с гигантски взрив - да не си му наблизо щото и радиация има :)  

Гъзарията, безсънните нощи и английския език

Снощи стоях до някъде 3:00, инсталирайки тонове софтуер. Какъв ще да е този софтуер, ще попитате?

Хрумна ми безумната идея да контролирам компютъра си с гласови команди. В главата ми изплуваха сцени как в просъница измърморвам „лека нощ, компютър“ и машината ме разбира и се изключва. Или как водя някоя мацка вкъщи и казвам тържествено „компютър, пусни малко Dire Straits“ (в „Сбогом и благодаря за рибата“ е описан благотворният ефект на Dire Straits върху половия живот).

Тъй като технологията, позволяваща такива благинки, се мотае наоколо от доста години, реших да потърся практическо приложение. На сайта на Microsoft е свободно достъпна тяхната система за синтез и разпознаване на говор, която позволява на всякакви съвместими с нея програми да получават информация директно от устата на човека зад компютъра.

Тайната ми надежда за поддръжка на други езици, освен английския, бързо се изпари, но пък сравнително бързо успях да науча системата да се оправя с акцента ми. И дойде време за втората стъпка…

Girder е програма, която позволява пълен контрол над компютъра чрез всякакви входни устройства – създадена е предимно с цел поддръжка на дистанционни и от доста време я ползвам заедно с дистанционното за TV тунера. Открих, че има и плъгин за интерфейс между Girder и гласовата система на Microsoft.

Самият плъгин явно не е предназначен за простосмъртни, тъй като за да дефинираш гласовите команди, с които да управляваш компютъра, трябва да пишеш XML файлове и да бърникаш един куп настройки. Накрая го преборих и дефинирах няколко команди за контрол на Winamp – Play, Stop, Pause, Next и други подобни.

С удоволствие установих, че всичко работи точно както трябва, но проблемът с едносричните думи е, че лесно се бъркат. Случи се нещо да падне на земята – компютърът чу „Стоп“. Освен това изпълняваше команди от музиката, която звучеше от тонколоните. Казах си „Ясно, трябват по-дълги фрази, за да не може да се объркат“.

Добавих на всички команди по едно „please“ отзад – редно е да сме учтиви все пак. В следващите 30 минути ги тествах и такова молене падна, че направо ми втръсна.

Накрая, предвид факта, че цялата тая пущина работи само в тиха стая, ако си в радиус 1 метър от микрофона – което лишава цялата работа от смисъл – ми писна и изтрих всичко, което бях инсталирал.

Въпреки всичко, гласовото командване е нещо, което би могло да бъде много удобно и полезно, прецизността на технологиите непрекъснато се развива и цялата тази работа определено има бъдеще.

Happy speaking!

Как ще ги стигнем

lev

В интернет попаднах на едно списъче – „21 причини да не искам да влизаме в Европейския Съюз“ – което ме накара да се замисля…

Преди около 15 години борбения дух на социалистическото съревнование у българина се изразяваше в спортния хъс „да ги стигнем американците“.

След време нещата се попромениха, обичта към Страната на Неограничените Възможности като че ли позатихна, особено след като без да искат бомбардираха София. Така де, уцелиха къща в Горна Баня. Нещо, което никога не бяха правили, докато бяха „врагът-империалист“.

Почнахме да се обръщаме към европейците. Тях да ги стигаме. Хем са ни по-близо, хем са по-културни някак си (не хвърлят бомби насам-натам, това си е жив признак на култура).

Станахме и едни от тях. От радост почнахме да виждаме жълти звездички на син фон. След Нова Година обаче като поизтрезняхме, видяхме, че още не сме ги стигнали.

Почнаха разни мозъци по формулата за сложна лихва да смятат как ще ги стигнем. „Цели 220 години ще ни отнеме„, викат. „А пък ЕС ще се разпадне след само 2-3, максимум 5“ – пригласят други. И добавят, че всичко е конспирация на евреите…

Аз също хванах калкулатора да смятам. Макар че съм още прост второкурсник и по макроикономика ми писаха само 5.73. Какво ми разбира главата? И все пак, понеже имам доверие само на себе си, смея да твърдя, че само за 20-30 години стандартът ни ще надмине средния за Европа, стига да не настане някоя световна икономическа криза междувременно.

Мозъците обаче прибавят втори глас към своята песен: „ама по цени България вече се изравни с ЕС! Надминахме ги даже! Скъсахме им гащите! Абе в България е по-скъпо от Люксембург напра’о!

Е, другари, понеже стана модерно да се говори как цените ни се били изравнили с европейските, и всички го заучиха наизуст – както казват даскалите „насън да ги бутнеш – ще ти го издекламират“; и понеже не съм много фен на работите, които стават прекалено модерни – ще предизвикам мозъците да ми посочат западноевропейска столица със следните цени:

 • Кило хляб: 30 цента
 • Билет за градски транспорт: 35 цента
 • Бира в заведение: под 1 EUR
 • Сандвич: под 1 EUR
 • Вход за дискотека: 1-2 EUR
 • „Гражданска отговорност“ за лек автомобил: под 100 EUR на година
 • Тристаен апартамент в централна зона: под 1000 EUR/кв.м.

Съмнявам се, че ще намерят такава. Та, кайш, в България скъпо било?
Ай стига неоправдан песимизъм. Даже кучето на Павлов не реагира толкова първосигнално…

Хакери против директор на столова

Паднах от смях, но не мога да посоча първоизточника – Гугъл дава около 70 резултата като го потърся. Все пак – enjoy!
sol

Ден 1-ви
Хакер влиза в обществена столова и с възмущение забелязва, че всеки може да развие солницата и да сипе вътре каквото и да е. Прибира се той вкъщи и пише гневно писмо на директора: „Аз, meG@Duc|, открих уязвимост на солниците във Вашата столова. Злоумишленик може да сипе в тях отрова. Вземете мерки спешно!“

Ден 2-ри
Директорът сред прочие делови писма прочита горното и вдига рамене: „На кой идиот може да му дойде това на ума?“

Ден 5-ти
Хакерът идва в столовата и сипва във всички солници отрова. Загиват 300 души, директора три месеца го влачат в следствие и съд и го оправдават за липса на престъпен състав. Хакерът пише писмо в стил „Видяхте ли?!!“

Ден 96-ти
Директорът купува солници със специално проектиран катинар с код. Посетителите чувстват, че някаква идея в тоя живот им убягва.

Ден 97-ми
Хакерът забелязва, че дупките в солниците пропускат сол в двете посоки. И не само сол. Той пише възмутено писмо на директора и пикае във всички солници. 300 човека престават да посещават столовата, 30 попадат в болница с отравяне. За капак пише на директора СМС „Как е?“ Директора три месеца го мотаят по съдилища и му дават година условно.

Ден 188-ми
Директорът се заклева до края на живота си да няма нищо общо със заведения за хранене и мирно да пренася дървени трупи в Сибир. Инженерите разработват нова конструкция солници с едностранна клапа. Междувременно сервитьорките прибират старите солници и раздават сол по заявка.

Ден 190-ти
Хакерът гепва 1 нова солница от стола и вкъщи изучава устройството й. Пише гневно писмо на новия директор: „Аз, meG@Duc|, задигнах 1 солница и намирам този факт за възмутителен! Всеки може да задигне солница от Вашата столова!“ Директорът – заклет трезвеник – прочита писмото, прибира се вкъщи и удря една водка.

Ден 193-ти
Хакерът отива в стола и вижда, че всички солници са закрепени към масите с вериги. На поредната сбирка на хакерите се похвалва със своите успехи и получава заслужена награда за защита интересите на обществото и потребителите. За щастие директорът не научава за това и няма да се пропие преждевременно.

Ден 194-ти
В рамките на гениално обмислена операция всички хакери от сбирката се промъкват в столовата и изсипват всичката сол в джобовете си. Хакерът meG@Duc| пише възмутено писмо на директора, че в тази столова няма никаква грижа към потребителя и всеки може да лиши честния човек от сол за един миг. Спешно са нужни дозатори на солта, работещи след логване с парола.

Ден 196-ти
Инженерите с пот на лицата работят над нов модел солница, докато сервитьорките пак раздават сол по заявка. Директорът си взема отпуск и заминава на Сейшелските острови, където се храни само в стаята си в хотела, избягвайки закусвални, ресторанти и барове.

Ден 200
Посетителите на столовата с ужас откриват, че за да си сипят малко сол, трябва да отидат при сервитьорката и да си покажат личната карта, за да получат специален 8-символен код за еднократна употреба за активиране на солницата. За черния пипер процедурата се повтаря.