Skip to main content

Чрез химия към по-добър живот

mad-scientist От няколко лета ме занимава въпросът: как в жегата да получим студена бира на плажа. Този въпрос, разбира се, по принцип има прост отговор – от най-близкия бар.

Само че аз съм капризен турист и предпочитам да посещавам места, които са на достатъчно голямо разстояние от всякакви чадъри на дебеловрати концесионери, както и от руски туристи и други видове орки. Тоест, най-често става въпрос за местности, на които симпатичната и интелигентна българска младеж лятно време разпъва палатки, и които през останалите сезони същата тази младеж „спасява“ по столичните кръстовища.

Тези местности обикновено са разположени встрани от цивилизацията и не са облагородени от инвеститори (засега), така че най-близкият хладилник обикновено е на километри разстояние.

Irakli-Evgord[1]

Трябва да се вземе предвид и икономическата страна на въпроса, а именно неравното времево разпределение на бюджета у средностатистическия летуващ, което поетът е изразил по следния начин:

първите пет дена черпим барманки
последните три закусвам странджанки

Поради тези бюджетни особености, в един или друг момент става нужно снабдяването с бира неминуемо да бъде от магазини за хранителни стоки, а не от питейни заведения. Което утежнява проблема с поддържането на ниска температура. Хладилните чанти помагат, но от опит знам, че не са напълно достатъчни.

Лично аз съм завършил езикова гимназия, но в паралелка с природонаучен профил. За съжаление нашите учители не обсъждат нашироко практическите приложения на тези дисциплини при пиенето на бира. Никой не ни обясни, че то е жадуваната кулминация на безброй физико-химично-биологични процеси. Като се започне от малцуването и ферментацията, които преобразуват скорбялата в етанол и се завърши с отварянето на капачката, което е практическо приложение на Архимедовия закон за лоста (особено ако я отваряш със запалка).

how-to-open-a-beer-with-a-lighter.WidePlayer[1]

F1.l1=F2.l2

 

И така, проблемът с изстудяването на бирата би могъл да се реши с химия, ако намерим проста, евтина и безопасна ендотермична реакция. Такава реакция съществува – разтварянето на амониев нитрат във вода:

NH4NO3 → NH4+ + NO3

И ако изразим проблема в числа, се получава следната задачка:

Средна температура на морската вода по южното българско Черноморие през лятото 24,7 °C
Идеална температура на бирата 6 °C
Вместимост на стандартна кофа 0,012 m3
Енергия, необходима за разтваряне на амониева селитра във вода 25,7 kJ/mol
Енергия, необходима за затопляне на 1 грам вода с 1 градус 4,186 J
Моларна маса на амониевата селитра 80,052 g/mol

Можем да пренебрегнем по-високата плътност на солената вода и да приемем стандартните 1000 kg/m3. Откъдето получаваме следното уравнение:

(24,7-6) . 4,186 . 0,012 . 106 . 80,052 : (25,7 . 103) ≈ 2 925,91

В крайна сметка се оказва, че 3 кг амониева селитра са достатъчни, за да охладят 12-литрова кофа вода до 6 градуса. Цената на тези 3 кг е около 2 лв.

После слагаме бутилките бира в студената вода, чакаме да се охладят, и пием. Все още не съм изпробвал тази теория на практика, но когато ми се удаде случай, ще споделя резултатите.