Skip to main content

Review: Не пипай тази книга!

Не пипай тази книга!
Не пипай тази книга! от Jan van Helsing
Моята оценка: слаб (2)

Имах доброто желание да изчета книгата от началото до края, но не ми стигнаха нервите! Това е една манджа с грозде, където авторът безразборно цитира непроверени или /непроверяеми/ „факти“ разказани на самия него от хора с богата фантазия. Самият той казва „помислете си, помислете си наистина сериозно“ – но не се вслушва в собствения си съвет. Сетих се какво казват шотландците, живеещи около Лох Нес – чудовището обикновено се показва след петото уиски…

Най-смисленото нещо в тази книга е отпечатано на предната корица.

Другите ми прочетени книги