Skip to main content

Човешки истории: (12) Денят на Иван Иванов

ivan-ivanov Иван Иванов стана от леглото и нахлузи гащи и панталони от полимеризиран задушлив газ, за да не се вижда как му виси атрибута. След това – риза и сако от същия материал. Накрая си върза атрибут за врата, за да се вижда как му виси.

Отиде в кухнята, отряза си филия накълцани зародиши, изпечени в пещ, сложи отгоре мазен екстракт от кравешки секрет и субстанция, отделяна от растителни полови органи, полусмляна и повърната от жилещи насекоми. Наля си чаша с най-често използвания промишлен разтворител, хапна и отпи с удоволствие.

След това влезе в специална ламаринена клетка, завъртя ключа и енергията от контейнер със сярна киселина възпламени изкопаните втечнени трупове на древни организми, благодарение на което ламаринената клетка забръмча и започна да отделя отровни газове.

Така Иван Иванов стигна до място, където се правеха храни и напитки. Хората, които ги правеха, обаче не ги искаха, а веднага се отърваваха от тях и ги даваха на други хора срещу парчета хартия.

Иван Иванов не произвеждаше храни и напитки, а измисляше картинки и песнички, с които да убеждава повече хора да взимат храни и напитки и да дават парчета хартия. В замяна, при всяко пълнолуние и на него му даваха парчета хартия, а той пък разменяше част от тях срещу храни и напитки.

Иван Иванов цял ден измисляше картинки и песнички, след което отново влезе в своята ламаринена клетка и отиде на друго място. Там много хора заедно консумираха мухлясало сирене и стар, развален гроздов сок, и обсъждаха колко много парчета хартия са нужни напоследък, за да се сдобиеш с екстракт от изкопани втечнени трупове на древни организми.

Иван Иванов остана изключително доволен от деня си.