Skip to main content

Бръщолевиците на един гадняр

Тук в гадна нощ след гаден ден
седя и пия гадна бира.
И гадно ми е. Уморен
останал съм след панаира,
на който във голям конкурс
по гадост аз съм бил спечелил
наградата: огромен вурст
със кофа врели-некипели
(за гарнитура, тъй, нали).
Разбирате ли що за радост?
Затуй ще пия до зори,
до шията в море от гадост.

София, 10.9.2016