Skip to main content

Брех таз държавна администрация

zx500_387675.jpg

Computerworld.bg: Н. Василев призова за отворени проекти

Да се проведе социологическо проучване сред населението по въпроса какъв софтуер да се използва в държавната администрация бе второто предложение на Николай Василев. Според него, хората трябва да споделят какво мислят за това. „Ако повечето хора мислят като мен, тогава защо ме дадохте на прокурор?“ – реторично попита министърът.

Социологическо проучване на тема „искате ли държавата да плати за софтуер 120 милиона лева от вашите пари, или да ползва безплатен?“… аз мисля, че е по-добре министърът да си спести парите за провеждане на такова проучване, мога веднага да му кажа резултатите.

Той подчерта още, че ако мнозинството хора подкрепят идеята за използване на свободен софтуер, трябва да бъдат попитани защо не го ползват щом го подкрепят.

Защото им е по-лесно да ползват нелегални копия на продуктите на Microsoft. Това не значи, че и държавата трябва да прави като тях 🙂 Все си мисля, че ако хората наистина бяха принудени да си плащат, положението щеше да е по-различно.