Skip to main content

Доказателство, че крокодилът е по-дълъг, отколкото широк.

crocodile.jpg
Доказателство, че крокодилът е по-дълъг, отколкото широк.

1) Крокодилът е по-дълъг, отколкото зелен: нека погледнем крокодила. Той е дълъг отгоре и отдолу, но е зелен само отгоре. Следователно крокодилът е по-дълъг, отколкото зелен.

2) Крокодилът е по-зелен, отколкото широк: нека погледнем крокодила. Той е зелен по своята ширина и дължина, но е широк само на ширина. Следователно крокодилът е по-зелен, отколкото широк.

От 1) и 2) следва, че крокодилът е по-дълъг, отколкото широк.