Skip to main content

Притчата, която никога няма да се сбъдне

down

Един човек си ходел по улицата и забелязал друг, седнал до стената. Този човек бил изпосталял, с изпито лице и изглеждал така, сякаш умира от глад. Странното било, че той държал в ръката си кесия, пълна със златни жълтици.

Първият човек, отишъл при седналия мъж и го попитал: „Добре ли сте, господине?“

Гладуващият мъж отговорил: „Ужасно съм гладен и искам да хапна.“

Първият човек забелязал сергия за сандвичи отсреща на улицата. „Защо не си купите с вашите жълтици?“

Гладуващият мъж отговорил: „Не мога да си купя храна.“

Първият човек решил, че продавачът на храните проявява дискриминация и пресякъл улицата, за да се изправи срещу него. „Защо не продавате храна на този човек? Не виждате ли, че умира от глад?“

Продавачът на храна го погледнал отчаяно: „Аз се опитах, но той не иска да купува от мен.“

Озадачен, първият човек се върнал при гладния: „Той казва, че не искате да купувате от него. Защо?“

Гладуващият отговорил: „Той продаваше сандвичите по 2 лева вчера и по 1.98 днес. Ами ако утре са по 1.95? Не мога да си купя нищо днес, защото ако утре е по-евтино, ще се прецакам.“

Според твърденията на „експертите“, дефлацията води точно до такъв сценарий. Европейската централна банка наскоро обяви, че ще „създаде“ над 1 трилион евро нови пари, само и само цените да не падат.